Czym jest Implant Stomatologiczny

Implant Stomatologiczny to sztuczny korzeń zęba wykonany ze stopu tytanu. Umieszcza się go w kości szczęki, zastępując korzeń (utracony)naturalnego zęba.Następnie na implancie zostaje zamocowany sztuczny ząb. W ten sposób implanty działają jak kotwica, utrzymując sztuczne zeby we właściwym położeniu. W przypadku utraty pojedyńczego zęba, rozwiązaniem może być pojedyńcza korona. W przypadku utraty większej liczby zębów,implanty mogą również stać się zakotwiczeniem dla większej odbudowy jak korony i mosty lub nawet wyjmowane protezy.

 

 

porównanie Ząb - implant

Ilustracja 1: porównanie Ząb - implant

Poniżej znajduje się kilka przykładów na to jak implanty stomatologiczne pomogą przywrócić Tobie twoje dobre samopoczucie.

Pacjenci

Czym jest Implant Stomatologiczny

Implant Stomatologiczny to sztuczny korzeń zęba wykonany ze stopu tytanu. Umieszcza się go w kości szczęki, zastępując korzeń (utracony)naturalnego zęba.Następnie na implancie zostaje zamocowany sztuczny ząb. W ten sposób implanty działają jak kotwica, utrzymując sztuczne zeby we właściwym położeniu. W przypadku utraty pojedyńczego zęba, rozwiązaniem może być pojedyńcza korona. W przypadku utraty większej liczby zębów,implanty mogą również stać się zakotwiczeniem dla większej odbudowy jak korony i mosty lub nawet wyjmowane protezy.

 

 

porównanie Ząb - implant

Ilustracja 1: porównanie Ząb - implant

Jakie są zalety Implantów Stomatologicznych

Możesz teraz bez obaw jeść swoje ulubione potrawy - zęby odbudowane na implantach są silne i stabilne - wyglądają i funkcjonują jak naturalne, dzięki czemu odzyskasz swój dawny uśmiech i jakość życia.

Jak wygląda Wskaźnik Skuteczności

Pomimu upływu dekady badań klinicznych oraz naukowych, wskaźnik skuteczności implantów nie wynosi 100%. Niemniej wskaźniki sukcesu uległy znacznej poprawie, obecnie stomatolodzy dumnie raportują wskaźnik skuteczności znacznie powyżej 90% dla większości pacjentów implantologicznych.
Badania kliniczne, przeprowadzone na Uniwersytecie w Leuven, KUL (Belgia)w ciągu 42 miesięcy, ujawniły wskaźnik skuteczności dla Systemu Implantologicznego Aadva na poziomie 98,3% po upływie 42 miesięcy. (“Observations cliniques relatives à l’implant GC Aadva en cabinet privé”; Brun, Leclerq, Merheb, Simons, van Meerbeek, Quirynen; Journal IMPLANT Chirurgie – Prothèse, Vol. 20; Mai 2014) Wskaźnik Skuteczności implantów stomatologicznych w wysokim stopniu jest uzależniony od higieny twojej jamy ustnej. Podobnie jak naturalne zęby, implanty wymagają utrzymywania ich w czystości za pomocą szczoteczki do zębów oraz nici dentystycznej. Twój dentysta zapozna Cię z właściwą procedurą utrzymywania czystości. Ważne jest odbywanie regularnych wizyt kontrolnych w gabinecie stomatologicznym.                                           

Komu można wszczepić Implanty Stomatologiczne

Jeżeli Twój ogólny stan zdrowia jest dobry i posiadasz w szczęce wystarczający poziom kości do utrzymania implantu, implant stomatologiczny może być dobrym i wygodnym rozwiązaniem dla Ciebie. Nawet w trudnym przypadku, na przykład jeżeli kość szczęki się skurczyła,możesz zostać poddany implantacji, po przeprowadzeniu wcześniejszej procedury chirurgicznej takiej jak augumentacja kości.

Twój dentysta, po przeprowadzeniu badania i zaplanowaniu, poinformuje Cię, czy implant może być odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie.

Jak przebiega zabieg implantacji

Większość zabiegów implantacji przeprowadza się w gabinetach stomatologicznych z zastosowaniem znieczulenia miejscowego.
Rodzaj zastosowanej procedury chirurgicznej jest uzależniony od indywidualnych warunków, pożądanego rodzaju odbudowy protetycznej jak również od preferencji pacjenta i przeprowadzającego zabieg lekarza.
W związku z powyższym może zostać zastosowana procedura jedno lub kilku etapowa. Wszczepienie implantu jest procedurą chirurgiczną obarczoną takim samym ryzykiem jak operacja.
Po przeprowadzeniu badania i planowania, Twój chirurg zaproponuje procedurę, któa będzie najmniej ryzykowna oraz najbardziej dogodna dla Ciebie.


Zastąpienie pojedyńczego (utraconego) zęba Koroną na Implancie

Utrata zęba w znacząco wpływa nie tylko na estetykę ale również funkcję żucia.  Nawet jeżeli mniejsze odstępy - zwłaszcza w niewidocznych obszarach- są tolerowane przez większość pacjentów, ważne jest poznanie długoterminowych konsekwencji. W miarę upływu czasu, w wielu przypadkch sąsiadujące zęby zaczynają powoli się przechylać w kierunku szczeliny i/lub ulegają wydłużeniu dążąc do kontaktu z przeciwstawnymi zębami. W miarę upływu czasu efekty tych zmian bedą zakłócać mechanizm żucia, oraz w konsekwencji pojawią się problemy z funkcjonowaniem stawu żuchwy. Dlatego lepiej jest zapobiec wystąpieniu tych problemów, zastępując utracony ząb implantem. Podczas gdy w konwencjonalnym postępowaniu, sąsiednie zęby muszą być szlifowane w celu założenia mostu, w postępowaniu implantologicznym utracony ząb może być zastąpiony bez konieczności uszkadzania sąsiadujących zębów.

Zapoznaj się ze standardowym postępowaniem, zilustrowanym poniżej:

Sytuacja wyjściowa, utracony trzonowiec

Ilustracja 2: Sytuacja wyjściowa, utracony trzonowiec

Wprowadzony implant

Ilustracja 3: Wprowadzony implant

Przykręcenie do implantu łacznika protetycznego

Ilustracja 4: Przykręcenie do implantu łacznika protetycznego

(Ceramiczna) korona zostaje zamocowana na łączniku zastępując utracony ząb.

Ilustracja 5: (Ceramiczna) korona zostaje zamocowana na łączniku zastępując utracony ząb.

W zależności od indywidualnej sytuacji, czas leczenia może być zróżnicowany od procedury jedno etapowej obejmującej natychmiastową implantację do kilku stopniowej odbudowy obejmującej okres gojenia. Twój stomatolog dokładnie oceni, która metoda jest najlepsza w Twoim indywidualnym przypadku.

Zastąpienie kilku utraconych zębów Mostem na Implantach

Utrata kilku zębów skutkuje słabą zdolnością żucia z konsekwencjami dla zdrowia i jakości życia, których nie należy lekceważyć. Wyżej wymienione rozwiązania, są oczywiście nawet bardziej odpowiednie w przypadku szerszych odstępów między zębami. Ale również w takich przypadkach odbudowa na implantach może być dogodnym rozwiązaniem, bądź opierając się wyłącznie na implantach lub częściowo na zębach własnych. Metoda leczenia jest generalnie taka sama jak opisany powyżej przypadek odbudowy pojedyńczego zęba.
 Dla lepszego zrozumienia zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej seriami ilustacji pokazującymi zastosowania mostów opartych na implantach.

Sytuacja wyjściowa, utracony przedtrzonowiec

Ilustracja 6: Sytuacja wyjściowa, utracony przedtrzonowiec

Osadzone implanty ze śrubami zamykającymi

Ilustracja 7: Osadzone implanty ze śrubami zamykającymi

Łączniki protetyczne przymocowane do implantów, przymiarka mostu

Ilustracja 8: Łączniki protetyczne przymocowane do implantów, przymiarka mostu

Zastępujący utracone zęby ceramiczny most zamocowany na implantach.

Ilustracja 9: Zastępujący utracone zęby ceramiczny most zamocowany na implantach.

Ponownie, Twój dentysta zaproponuje procedurę oraz najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.

Replacement of several lost teeth by an Implant Bridge

Utrata wszystkich zębów wymaga ambitnej i wymagającej odbudowy, jak w wielu przypadkach pacjenci nie czują się komfortowo z całkowitą protezą i proszą o stałą odbudowę protetyczną.

W zależności od liczby użytych implantów, ta odbudowa może też być zaprojektowana jako w pełni oparta na implantach lub częściowo oparta na implantach i na dziąsłach.

Bezzębie szczęki

Ilustracja 10: Bezzębie szczęki

Bezzębie żuchwy

Ilustracja 11: Bezzębie żuchwy

Most oparty na Implantach: W zależności od indywidualnych warunków, takich jak ogólny stan zdrowia, jakość kości, przeciwstawne żeby itd., kilka implantów będzie  - idealnie równo rozłożone w łuku - założonych w bezzębnej szczęce. Te implanty  posłużą jako wspierające filary dla mostu, który będzie przykręcony do nich za pomocą śrub lub przycementowany.

Pogrążone implanty, równo rozmieszczone w łuku

Ilustracja 12: Pogrążone implanty, równo rozmieszczone w łuku

Implanty z dopasowanymi z łącznikami protetycznymi, służącymi jako filary dla mostu

Ilustracja 13: Implanty z dopasowanymi z łącznikami protetycznymi, służącymi jako filary dla mostu

Przymiarka i zamocowanie mostu (w tym przypadku most przykręcany za pomocą śrub)

Ilustracja 14: Przymiarka i zamocowanie mostu (w tym przypadku most przykręcany za pomocą śrub)

Ostateczny rezultat, most w pełni oparty na implantach osadzony na swoim miejscu

Ilustracja 15: Ostateczny rezultat, most w pełni oparty na implantach osadzony na swoim miejscu

Proteza częsciowo oparta na implantach: Odbudowa pełnego łuku za pomocą mostu całkowicie opartego na implantach nie zawsze jest właściwym rozwiązaniem dla każdego indywidualnego przypadku. Jeżeli na przykład niewystarczająca ilość kości wymagałaby dużego i kosztownego zabiegu przygotowawczego (augumentacja kości)wielu pacjentów preferuje rozwiązania, w któych tylko ograniczona liczba implantów zostaje wprowadzona w odpowiednich miejscach. Implanty przejmują istotną część obciążenia żucia wspierają stabilność protezy i zapobiegają jej przemieszczaniu. To rozwiązanie wymaga zastosowania minimum dwóch implantów.

 Implanty pogrążone w miejscach w których kośc umożliwia korzystne statyczne położenie

Ilustracja 16: Implanty pogrążone w miejscach w których kośc umożliwia korzystne statyczne położenie

 Implanty z dopasowanymi łącznikami (w tym przypadku łączniki locator)

Ilustracja 17: Implanty z dopasowanymi łącznikami (w tym przypadku łączniki locator)

Ilustracja 18: Proteza z dopasowanymi czpeczkami retencyjnymi

Ilustracja 18: Proteza z dopasowanymi czpeczkami retencyjnymi

Ostateczna odbudowa na miejscu, pacjent bez trudu może ją wyjmować.

Ilustracja 19: Ostateczna odbudowa na miejscu, pacjent bez trudu może ją wyjmować.

Powyższe przypadki i rozwiązania pokazują jak dziś opcje leczenia oparte na systemie Implantologicznym Aadva oferują ogromną liczbę wariantów zaawansowanych rozwiązań stomatologicznych dla odzyskania Twojej zdolności żucia, estetyki zębów, radości jedzenia jak również twojego zdrowia i jakości życia.

Z najlepszymi życzeniami dla Twojego stomatologicznego samopoczucia,
Twój Zespół GC Tech