Diş İmplantı nedir?

Diş implantları titanyum alaşımından yapılmış yapay köklerdir. (Kaybedilmiş) doğal dişlerin kökünün yerine geçmek üzere çene kemiğine yerleştirilirler. Yapay ikame dişler ise implantların üzerine takılır. İmplantlar bu şekilde ikame dişi yerinde tutmak için çapa vazifesi görür. Tek bir diş eksikse, çözüm tek bir kron olabilir. Daha fazla dişin eksik olması durumunda, implantlar kronlar ve köprüler ya da hareketli protezler gibi daha büyük restorasyonlar için de çapa vazifesi görebilir.

İmplant karşılaştırması

Resim 1: Diş - İmplant karşılaştırması

Hasta alanı

Diş İmplantı nedir?

Diş implantları titanyum alaşımından yapılmış yapay köklerdir. (Kaybedilmiş) doğal dişlerin kökünün yerine geçmek üzere çene kemiğine yerleştirilirler. Yapay ikame dişler ise implantların üzerine takılır. İmplantlar bu şekilde ikame dişi yerinde tutmak için çapa vazifesi görür. Tek bir diş eksikse, çözüm tek bir kron olabilir. Daha fazla dişin eksik olması durumunda, implantlar kronlar ve köprüler ya da hareketli protezler gibi daha büyük restorasyonlar için de çapa vazifesi görebilir.

İmplant karşılaştırması

Resim 1: Diş - İmplant karşılaştırması

Diş İmplantlarının avantajları nelerdir?

İmplant restorasyonunun türüne bağlı olarak, diş implantları sayesinde yeni dişleriniz güçlü ve dayanıklı olacağı için dilediğiniz çoğu yiyeceği yiyebilirsiniz - kendi doğal dişleriniz gibi görünür ve hissettirir, tebessümünüzü ve yaşam kalitenizi geri kazandırır.

Başarı Oranları nedir?

On yıllara dayanan klinik ve bilimsel araştırmalara rağmen, diş implantları %100 başarı oranına sahip değildir. Ancak, diş implant cerrahisi uygulanmaya başladıktan sonra başarı oranları önemli ölçüde iyileştirilmiş olup, diş hekimleri çoğu implant hastaları için %90'ın üzerinde başarı oranları yakalamanın gururunu yaşamaktadır.

Leuven Üniversitesi, KUL (Belçika) tarafından 42 ay boyunca yapılan bir klinik araştırma, bu sürenin sonunda Aadva İmplant Sisteminin %98,3 oranında başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır

(“Observations cliniques relatives à l’implant GC Aadva en cabinet privé”; Brun, Leclerq, Merheb, Simons, van Meerbeek, Quirynen; Journal IMPLANT Chirurgie – Prothèse, Vol. 20; Mai 2014)

Diş implantlarının başarı oranları büyük ölçüde ağız hijyeninize bağlıdır. Doğal dişler gibi implantların da diş fırçası ve diş ipiyle temiz tutulması gerekir. Diş hekiminiz size implantlar için uygun temizleme yöntemlerini gösterecektir. Düzenli diş muayeneleri de önemlidir.

Kimler Diş İmplantı yaptırabilir?

Genel sağlık durumunuz iyiyse ve implantın yerleşmesi için yeterli çene kemiğine sahipseniz, diş implantları sizin için iyi ve uygun bir çözüm olabilir. Örn. çene kemiğinin çekintili olması gibi zorlu durumlarda dahi kemik büyütme gibi birleşik cerrahi girişimlerin ardından implantlardan faydalanmanız mümkün olabilir.
Diş hekiminiz, kapsamlı muayene ve planlama sonrasında implant yerleştirmenin sizin için uygun bir seçenek olup olmadığını söyleyecektir.

Diş İmplantları nasıl yerleştirilir?

Diş implantı için cerrahi girişimler çoğunlukla diş hekiminin muayenehanesinde gerçekleştirilir. Bu girişimler için genelde lokal anestezi uygun olur.
Cerrahi girişim bireysel koşullara, istenen restorasyon türüne, hasta ve diş hekiminin/cerrahın tercihlerine bağlıdır. Bu nedenle, işlem tek adımlı ameliyattan birkaç adımlı girişime kadar değişebilir.
Diş implantlarının yerleştirilmesi cerrahi bir girişimdir ve genel cerrahi riskleri taşır
Muayene ve planlama sonrasında cerrahınız en düşük riski taşıyan ve sizin için en uygun yöntemi önerecektir.


Aşağıda, diş implantlarınızın diş sağlığınızı yeniden kazanmanıza ve iyileşmenize nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin bazı örnekler verilmektedir:

Tek bir (kayıp) dişin İmplant Kronu ile değiştirilmesi

Bir dişin kaybedilmesi, diş estetiğini ve çiğneme işlevini önemli ölçüde etkiler. Özellikle görünür olmayan bölgelerdeki daha küçük boşluklar birçok hasta tarafından tolere edilse de, uzun vadeli sonuçların bilinmesi önemlidir. Çoğu durumda zamanla bitişik dişler yavaşça boşluğa doğru eğilir ve/veya karşı çenenin antagonist dişi uzar. Bu etkiler ilerleyen zamanda çiğneme hareketlerini akamete uğratır ve sonuç olarak çene eklemi sorunları ortaya çıkar. Bu sorunları önlemek için kayıp dişi zamanında bir diş implantıyla değiştirmek çok daha akıllıca olur. Geleneksel tedavide köprünün sabitlenmesi için bitişik dişlerin kuvvetle bastırılması gerekirken, implantoloji tedavisinde eksik diş, komşu dişlere zarar verilmeksizin değiştirilebilir..

Tipik bir tedavi, aşağıda gösterildiği gibidir:

başlangıç durumu, eksik molar

Resim 2: başlangıç durumu, eksik molar

takılmış implant

Resim 3: takılmış implant

 vida bağlantısıyla implanta yerleştirilmiş yapay kalıp (abutment)

Resim 4: vida bağlantısıyla implanta yerleştirilmiş yapay kalıp (abutment)

kalıba yerleştirilmiş ve eksik dişin yerine geçen (seramik) kron

Resim 5: kalıba yerleştirilmiş ve eksik dişin yerine geçen (seramik) kron

Tedavi süresi, bireysel koşullara bağlı olarak implantın anında yerleştirildiği tek‐aşamalı bir girişimden, iyileştirme sürelerinin de dahil edildiği birkaç aşamalı bir restorasyona kadar farklılık gösterebilir. Hangi yöntemin kişisel durumunuz için en uygun olduğunu diş hekiminiz dikkatlice değerlendirecektir.

Kayıp birden fazla dişin İmplant Köprüsüyle değiştirilmesi

Birden fazla dişin kaybedilmesi, çiğneme yeteneğinin zayıflamasına ve sağlık ve yaşam kalitesi açısından küçümsenmemesi gereken sonuçlara neden olur. Yukarıda belirtilen hususlar, boşluk daha geniş olduğunda daha da gerçek olur.
Ancak bu gibi durumlarda da implant temelli bir restorasyon, sadece implantlara dayalı veya mevcut abutment dişleriyle kombine edilmiş şekilde uygun bir çözüm olabilir. Genel olarak tedavi yöntemleri, yukarıda tek diş durumunda anlatılanlarla aynıdır. Daha iyi anlayabilmek için, aşağıda implant temelli köprü örneğini gösteren ilgili resim serisine bakabilirsiniz.

başlangıç durumu, eksik (pre)molarlar

Resim 6: başlangıç durumu, eksik (pre)molarlar

kapak vidası takılmış implantlar

Resim 7: kapak vidası takılmış implantlar

implant üzerine yerleştirilmiş yapay kalıp (abutment), köprü deneniyor

Resim 8: implant üzerine yerleştirilmiş yapay kalıp (abutment), köprü deneniyor

abutmentlere yerleştirilmiş ve eksik dişlerin yerine geçen (seramik) köprü

Resim 9: abutmentlere yerleştirilmiş ve eksik dişlerin yerine geçen (seramik) köprü

Aynı şekilde, diş hekiminiz sizin için en uygun yöntemi ve çözümü önerecektir.

Çenedeki kayıp tüm dişlerin İmplant Köprüsü ya da İmplant Destekli Protezle değiştirilmesi

Çenedeki tüm dişlerin kaybedilmesi, çoğu durumda hastalar komple ark protezleriyle rahat hissetmedikleri ve sabit diş restorasyonları talep ettikleri için büyük ve zorlu bir restorasyon gerektirir.
Kullanılacak implantların sayısına bağlı olarak, bu restorasyon komple implant yollu ya da kısmen doku yollu ve implant destekli bir restorasyon olarak tasarlanabilir.

dişsiz üst çene

Resim 10: dişsiz üst çene

dişsiz alt çene

Resim 11: dişsiz alt çene

İmplant yollu köprü: Genel sağlık durumu, kemik kalitesi, karşı dantisyon,
vs. gibi bireysel koşullara bağlı olarak, birçok implant -tercihen ark üzerine eşit bir şekilde dağıtılmış olarak- dişsiz çeneye takılır. Bu implantlar, vidalı bağlantı veya sementasyonla sabitlenebilen birer köprü destek sütunu işlevi görür

takılmış, ark üzerinde eşit bir şekilde dağılmış implantlar

Resim 12: takılmış, ark üzerinde eşit bir şekilde dağılmış implantlar

abutmentlerle yerleştirilmiş, köprü için sütun işlevi gören implantlar

Resim 13: abutmentlerle yerleştirilmiş, köprü için sütun işlevi gören implantlar

köprünün denenmesi ve yerleştirilmesi (bu vakada vida bağlantılı)

Resim 14: köprünün denenmesi ve yerleştirilmesi (bu vakada vida bağlantılı)

nihai sonuç, yerinde komple implant yollu köprü

Resim 15: nihai sonuç, yerinde komple implant yollu köprü

İmplant destekli protez: Komple ark implant yollu köprü her münferit durum için uygun çözüm olamayabilir. Örn. yeterli kemiğin bulunmaması nedeniyle kapsamlı ve pahalı hazırlık cerrahisi (kemik büyütme) gerektiğinde, çoğu hasta uygun yerlere daha az sayıda implantın yerleştirildiği çözümleri tercih eder. Çoğu durumda destek implantlı, doku yollu protez uygun bir çözüm olur. İmplantlar çiğneme yükünün önemli bir bölümünü üstlenir, protezin sağlamlığını destekler ve hareketleri önler. Böyle bir çözüm için ihtiyaç duyulan minimum implant sayısı ikidir.

iyi kemikli ve sağlam, uygun konuma sahip yerlere takılmış implantlar

Resim 16: iyi kemikli ve sağlam, uygun konuma sahip yerlere takılmış implantlar

abutmentlerle yerleştirilmiş implantlar (bu vakada locator ® abutmentler)

Resim 17: abutmentlerle yerleştirilmiş implantlar (bu vakada locator ® abutmentler)

güçlü ikincil kapaklarla yerleştirilmiş protez

Resim 18: güçlü ikincil kapaklarla yerleştirilmiş protez

yerinde nihai restorasyon, hasta tarafından kolayca çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

Resim 19: yerinde nihai restorasyon, hasta tarafından kolayca çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

Yukarıdaki vakalar ve çözümler, bugün Aadva İmplant Sistemiyle implant uygulama seçeneklerinin size çiğneme becerinizi, diş estetiğinizi, yeme zevkinizi ve böylece sağlığınızı ve yaşam kalitenizi yeniden kazanmanız için çok çeşitli gelişmiş diş imkânları sunduğunu göstermektedir.


Diş sağlığınız için en iyi dileklerimizle,
GC Tech Ekibiniz